WYTWÓR KULTURY

Trzeba by tu jeszcze wspomnieć o jednym typie oddziaływa­nia, który zawsze odgrywał (i odgrywa nadal) ważką rolę w oma­wianych procesach, choć trudno byłoby jednoznacznie stwierdzić, w jakiej relacji pozostaje on do komunikowania międzynarodo­wego w ścisłym tego słowa znaczeniu. Mamy tu na myśli kontakt: człowiek — wytwór kultury materialnej, czy szerzej: każdy wy­twór materialny pochodzący od innego narodu, innej kultury. Każdy z nich, zwłaszcza ten o najwyższym stopniu przetworzenia jest uprzedmiotowieniem jakichś cech kulturowych, zawiera bo­wiem cząstkę kultury materialnej i duchowej narodu, który go wytworzył. Kontakt z takim wytworem pozostawia nieraz trwałe ślady u nabywcy, użytkownika, w postaci przeświadczeń i stereo­typów o poziomie cywilizacyjnym społeczeństwa, które go wytwo­rzyło, poczuciu estetyki ludzi, ich pracowitości, rzetelności.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, Nazywam się Alina Janowska i jestem wykładowcą uniwersyteckim i właścicielką biura rachunkowego, ten blog to forma mojej pasji i chęci podzielnia się z czytelnikami informacjami z kręgów biznesowo ekonomicznych.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.